Estació Meteorològica

L'estació meteorològica de Badalona-La Salut està situada al límit entre el barri de la Salut i Sant Roc de Badalona.
Les seves coordenades són: 41º 26' 16'' N - 2º 13' 29'' E i a 31 metres sobre el nivell del mar. Està situada en una zona interessant perquè el delta del riu Besós queda justament a l'oest, a uns 1000 metres trobem el Besós, i això provoca interesants canvis de tempratura en diferents situacions, sobretot quan l'aire més fred acumulat a la vall del riu es canalitza fins tocar mar.

L'estació és automàtica de la casa Davis i és el model Vantage Pro2 Wireless situada en un màstil de 180 cm d'alçada i consta d'un termohigròmetre dins la protecció de la mateixa casa Davis, un pluviòmetre cal·librat a 0,2mm per cada volcada, el conjunt de penell i anemómetre per a mesurar la direcció i velocitat del vent i la darrera adquisició és el sensor de radiació solar que mesura la irradiància que ens arriba del Sol i amb aquest sensor, a més, es pot mesurar la evotranspiració. Totes les dades les recull el sistema central de l'estacio (ISS) i les envia cada 2,5 segons a la consola. Aquestes dades són recopilades per un sistema anomenat meteohub que realitza les gràfiques automaticament i puja totes les dades i gràfiques al web cada 5 minuts.

L'estació també disposa de un pluviòmetre oficial Hellman 200 per a la correcció de les dades pluviomètriques. D'aquesta manera disposem de dades completament fiables en quant a precipitació.

A continuació disposeu d'unes fotografies de la propia estació.

 

Estació SW
Pluviòmetre i Termohigròmetre
Estació SE
Estació NE
Penell i anemòmetre
Estació SW
Pluviómetre Hellman 200

 

Copyright © TempsBadalona.com | tempsbadalona@tempsbadalona.com